Polonia


Zwiazek Kynologiczny w Polsce


ul. Nowy Swiat 35,
PL-00-029 Warszawa
Tel. 00 48 / 228 26 05 74
Fax. 00 48 / 228 26 46 54
Web: http://www.zkwp.pl
E-mail:
zg@zkwp.pl